Spaans Op Maat

Algemene Voorwaarden Spaans op Maat

 1. Groepslessen vinden alleen plaats wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.
 2. De lessen vinden plaats op een gezamenlijk vastgestelde dag en tijdstip. Flexibele lestijden afspreken is mogelijk.
 3. Het volledige lesgeld dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 4. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats.
 5. Bij 1-op-1 les: indien een cursist om een dringende reden een les niet bij kan wonen, én dit 24 uur van te voren meldt, kan de les ingehaald worden. Indien niet 24 uur van te voren wordt afgemeld, vervalt de les.
 6. Tenzij specifiek anders overeengekomen, dienen de tien lessen binnen 6 maanden na aanvang gevolgd te zijn.
 7. Spaans kunnen spreken/ schrijven hangt mede af van de aanleg en inzet van de cursist. Spaans op Maat werkt met gerenommeerde methoden, maar biedt geen garanties voor het eindniveau per cursus van tien lessen.

             In aanvulling op artikel 1 tot en met 7 geldt voor bedrijven en instellingen hetvolgende:

 1. Bij opdrachten voor groepen groter dan 4 personen stelt Spaans op Maat een overeenkomst op met daarin aanvullende voorwaarden, gegevens over het afgesproken lesprogramma en een specifiek berekend bedrag per cursus/ cursist.
 2. Wij gaan er vanuit dat bedrijven/ instellingen zelf een cursuslokaal te beschikking stellen.
 3. In geval van annulering van een opdracht vóór aanvang van het programma is de helft van het bedrag verschuldigd.

          Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Spaans op Maat zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien u dit wenst, sturen wij u de algemene voorwaarden per e-mail toe.

          Spaans op Maat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 27285838.

           

 1.  Bij opdrachten voor groepen groter dan 4 personen stelt Spaans op Maat een overeenkomst op

            

Top